Referanseliste av tildigere utførte prosjekter.

Parkveien på langhus

Uavhengig kontroll av 7 leilighetsbygg og en parkeringskjeller for Solon Eiendom AS, konstruksjonssikkerhet, bygnigsfysikk og geoteknikk.

Skårerbyen

Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av 5 boligbygg og 1 parkeringskjeller for Selvaag Bolig, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.

Voksenkollen, felt A

Tredjepartskontroll av 20 eneboliger i tre for Solon Eiendom AS, konstruksjonssikkerhet.

Veslebukta

Uavhengig kontroll av 3 lameller og 14 rekkehus for Solon Eiendom ASA, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.

Steinveien

Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av 3 boligblokker for Solon Eiendom ASA, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.

Pallplassen

Uavhengig kontroll av 6 leilighetsbygg for Selvaag Bolig ASA, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.

Nybyen Økern

Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av 6 leilighetsbygg for Selvaag Bolig, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.

Heidrun plattform

Utvidet kontroll av endring i oljeplattform for Norske Veritas, tiltaksklasse 4.

Hebron platform

Utvidet kontroll av endring i oljeplattform for DNV.

Snølia

Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av 2 leilighetsbygg for Betonmast, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.

Silkeføret

Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av 5 boligbygg og 1 parkeringskjeller for Selvaag Bolig, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.

Parkveien på Langhus
Uavhengig kontroll av 7 leilighetsbygg og parkeringskjeller for Solon Eiendom AS, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.
Storebukta
Uavhengig kontroll av 2 leilighetsbygg, 5 townhouse og en parkeringskjellerl for Solon Eiendom AS, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.
Steinveien
Uavhengig kontroll av 2 leilighetsbygg for Solon Eiendom AS, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.
Skaret i Ormerudsveien
Uavhengig kontroll av 4 leilighetsbygg for Solon Eiendom AS, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.
Gartnerboligen
Uavhengig kontroll av 2 leilighetsbygg for Selvaag, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.
Heidrun Plattform
Utvidet kontroll av endring i oljeplattform for Norske Veritas, tiltaksklasse 4.