TIDLIGERE PROSJEKTER

Vi har vært involvert i en rekke prosjekter. Med vårt brede og varierte kunnskapsnivå har vi bidratt i prosjekter både onshore og offshore. Vi har ekspertise alt fra i trehus og boligblokker, til betong-understell på oljeplattformer og vindmøller. Se noen av prosjektene nedenfor.

ONSHORE

 

Parkveien på langhus

Uavhengig kontroll av 7 leilighetsbygg og en parkeringskjeller for Solon Eiendom AS, konstruksjonssikkerhet, bygnigsfysikk og geoteknikk.

Skårerbyen

Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av 5 boligbygg og 1 parkeringskjeller for Selvaag Bolig, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.

Voksenkollen, felt A

Tredjepartskontroll av 20 eneboliger i tre for Solon Eiendom AS, konstruksjonssikkerhet.

Veslebukta

Uavhengig kontroll av 3 lameller og 14 rekkehus for Solon Eiendom ASA, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.

Steinveien

Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av 3 boligblokker for Solon Eiendom ASA, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.

Pallplassen

Uavhengig kontroll av 6 leilighetsbygg for Selvaag Bolig ASA, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.

Nybyen Økern

Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av 6 leilighetsbygg for Selvaag Bolig, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.

Snølia

Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av 2 leilighetsbygg for Betonmast, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.

Silkeføret

Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av 5 boligbygg og 1 parkeringskjeller for Selvaag Bolig, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.

OFFSHORE

Heidrun plattform

Utvidet kontroll av endring i oljeplattform for Norske Veritas, tiltaksklasse 4.

 

Hebron platform

Utvidet kontroll av endring i oljeplattform for DNV.